Nhà Ở

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã làm rất nhiều điều để nâng tầm Nhà Trắng

Melania Trump sẽ có một vài điểm nhấn mới để giới thiệu vào thứ Sáu khi các vị khách đến thăm Nhà Trắng chỉ để dự bữa tối cấp nhà nước thứ hai trong nhiệm kỳ tổng thống Trump.

Các hợp đồng thuê không bắt buộc phải có tùy chọn mua lại

Q Tôi có hợp đồng thuê nhà đến hết tháng 9. Tôi đã có một sự thay đổi đáng kể trong hoàn cảnh cá nhân của mình và cần phải chuyển chỗ ở.